Brait WC závěs 45g Lilac Garden

0% (0 hodnocení)
Brait hygiene & Fresh Wc kosta čistí, osvěžuje, proti vodnímu kameni, neutralizuje nepříjemný zápach.
22,75 Kč
Skladem
katalogové číslo: B56234
EAN: 5908241716788
výrobce:Brait
cena bez DPH:18,80 Kč
cena vč. DPH:22,75 Kč
popis
parametry
soubory a odkazy
diskuze

NEBEZPEČÍ

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. EUH208 - Může vyvolat alergickou reakci. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H302 - Zdraví škodlivý při požití. H226 - Hořlavá kapalina a páry. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. H315 - Dráždí kůži. P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 - Odstraňte obsah/obal.

Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal
X

Cookies

Eshopdrogerie používáme cookies a obdobné technologie nezbytné pro správné fungování webu, a dále pro účely analýzy provozu a návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy. Informace o užívání našich stránek sdílíme s našimi reklamními a analytickými partnery. Výběrem „Souhlasím“ udělujete souhlas se zpracováním všech volitelných druhů cookies pro tyto zmíněné účely. Spravovat či blokovat jednotlivé druhy cookies můžete v „Nastavení cookies“. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

Souhlasím
Nastavení cookies